3M
Fair ár:
134,56 USD
Ajánlati ár:
88,8 USD
Piaci ár:
101,2 USD
Ajánlás:
vétel

2023.05.11

Vállalat bemutatása

A 3M amerikai vállalat egy hatalmas ipari konglomerátum, amely világszinten nyújt különféle technológiai szolgáltatásokat. A vállalatot 1902-ben alapították, jelenleg négy üzleti szegmensben tevékenykedik: az ipari szegmense ipari csiszolóanyagokat és vasipari alkalmazásokat, csomagoló technológiákat, egészségvédelmi szolgáltatásokat nyújt. A közlekedési és elektronikai szegmense kerámia félvezetőket gyárt, hang-, hőszigetelő, illetve közlekedés- biztonsági megoldásokat szállít. Az egészségügyi szegmens egészségmegőrzési, védőruha, munka- és balesetvédelem területén tevékenykedik. A fogyasztási szegmens pedig kötözőszerek, háztartási tisztítószerek, festékek, autószerelési eszközök, levegőminőség javító berendezések gyártásával foglakozik.

Tevékenységi köre igen széles, termékeit az ipar minden területén használják.

Pénzügyi áttekintés

2018 2019 2020 2021 2022
Árbevétel (m USD) 32765 32136 32184 35355 34229
ROE 54,60% 44,89% 42,35% 39,35% 39,24%
EBITDA (m USD) 8695 7767 9072 9284 8370
EBITDA margin% 26,54% 24,17% 28,19% 26,26% 24,45%
Osztalék 5,44 5,76 5,88 5,92 5,96
Osztalék hozam% 2,85% 3,26% 3,36% 3,33% 4,96%

Az elmúlt öt évet tekintve működése stabilnak mondható. Árbevétele kevésbé ingadozó, kiszámítható, a vállalat évente 32-35 mrd USD forgalmat bonyolít. Az EBITDA értéke is stabil, láthatjuk, hogy az éves árbevétel 24-26%-a lesz az EBITDA, erre a stabilitásra a következő években is számíthatunk.

Tőkearányos megtérülése csökkenő, de a 40% körüli érték kiemelkedőnek mondható a piacon. Érett piacon tevékenykedik, magas megtérüléssel, stabil működéssel.

Osztalékfizetése, osztalékhozama emelkedő, mára már 5% körüli. Ez a 10 éves állampapír hozamánál jelenleg 1,2%-kal magasabb hozamot jelent.

DCF alapú értékelés

Mivel a vállalat D/E aránya viszonylagosan stabil, illetve az osztalék/FCFE arány 80% alatti, emiatt az FCFE értékelést fogjuk használni.

2018 2019 2020 2021 2022
D/E 2,72 3,43 2,67 2,12 2,15
DIV/FCFE 0,558 0,410 0,714 0,694 0,714
Az értékelés során kockázatmentes hozamként a 10 éves amerikai állampapír hozamát (3,43%), részvénykockázati prémiumnak az amerikai piacra vonatkozó elmúlt 80 év átlagos prémiumát (4,4%) használtuk. A kölcsöntőke költsége a vállalat AAA kötvénybesorolásából adódik. Ezekkel az adatokkal 6,17% súlyozott tőkeköltséget (WACC) kaptunk. Feltesszük, hogy a vállalat adózott eredménye a következő 5 év során évi 0,64%-kal csökkenni fog, majd az ötödik év után évi 2%-kal nőni kezd. A befektetett tőke megtérülése a vállalatnál évi 16,03%. Rf
β
ERM
Re
Rd
WACC
Sh Outst
ROIC
g1
g2
3,43%
0,96
4,40%
7,65%
3,63%
6,17%
551,90
16,03%
-0,64%
2%

Az adózott eredmény kissé csökken évről évre, ennek megfelelően az FCFE értékek is hasonló módon csökkennek. A megkapott FCFE értékeket a saját tőke költségével diszkontálva - az FCFE alapú értékelés alapján - a vállalat értékére 74,264m USD-t kaptunk, ami a pénzeszközökkel együtt részvényenként 134,56 USD értéket ad 551,9m részvény darabszám mellett. A biztonsági ráhagyást is alkalmazva belépési célárunkra 88,8 USD limitár adódik.

2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E TV
NI 5349 4517 5449 5921 5777 5194,909 4995,203 4803,173 4618,526 4440,978
FCFE 5865 8212 4795 4988 4719 5496,069 5284,785 5081,623 4886,272 4698,43 4227,811
DCF 5105,309 4560,023 4072,977 3637,952 3249,391 49744,94
74263,59

Az értékelés időpontjában a részvény ára 101,2 USD, ami magasabb a belépési árunknál (101,2 USD vs. 88,8 USD), viszont jelentősebb, (24,75%) diszkontot tartalmaz a kalkulációban kapott részvény belső értékétől (134,56 USD vs 101,2 USD). Ez alapján a részvényt felhalmozásra ajánljuk, ha az ár tovább csökken, egyre közelebb a kerülünk vételi ajánláshoz.

Mutatószámok alapján történő értékelés

2018 2019 2020 2021 2022
ROIC 17,45% 16,78% 15,51% 15,75% 13,97%
D/E 2,72 3,43 2,67 2,12 2,15
P/BV 11,64 10,19 7,86 6,87 4,58
P/E 21,44 22,85 18,67 17,55 11,73
Osztalék 5,44 5,76 5,88 5,92 5,96
Osztalék kifizetési ráta 0,6122 0,746 0,628 0,585 0,583
FCFE/share outst 2,906 14,037 8,238 8,526 8,352
Visszajuttatási arány 3,07 0,7755 0,823 0,5875 1,222

A befektetett tőke megtérülése évi 15-16%, stabilnak mondható, sokkal magasabb, mint a súlyozott tőkeköltség (WACC=6,17%), azért a vállalat értékteremtő. A befektetett tőkén sokkal több hozamot (kb. 10%-kal) termel, mint a befektetett tőkének a költsége. A vállalat D/E mutatója 2 és 3 közötti, az utóbbi években inkább a 2 felé tart. Nem mondhatjuk, hogy a vállalat nagy tőkeáttétellel fut, de a 2 alatti érték kívánatosabb lenne. Ár és könyv szerinti érték hányadosa jelentősen csökken az elmúlt 5 évben, 11,64-ről 4,58-ra. Egyrészt a részvényár is csökkent, másrészt a saját tőke is nőtt az elmúlt öt év során, a vállalat relative egyre olcsóbbá válik. A részvény árának csökkenése és az adózott eredmény fokozatos növekedése miatt a P/E érték is csökken, egyre vonzóbbá válik értékeltségi szempontból.

Osztalékát évről évre emeli, 5,44 USD-ről 5,96 USD-re, évi átlag 2,3%-os ütemben. Mindezt úgy, hogy az adózott eredmény minderre fedezetet nyújt, a megtermelt eredmény 58-60%-át fordítja osztalékfizetésre, a többit visszatartja a jövőbeli működés és növekedés fedezésére.

Érdekes, hogy míg 2018-ban többet fizetett ki osztalékként, mint amennyit a vállalat megengedhetett volna magának, az utolsó három évben 8,2-8,3 USD-t könnyedén kifizethetett volna osztalékként, mégis inkább visszatartott a tulajdonosi hozamból, osztaléka emiatt az utóbbi években már jól fedezett. A visszajuttatási arány azt fejezi ki, az FCFE hányad részét (hányszorosát) juttatja vissza osztalék és saját részvény visszavásárlás formájában a tulajdonosoknak. Látható, hogy az elmúlt 5 évben éves átlagban ez 1,29-szeres, azaz a saját tőke pénzáramának 1,29-szeresét juttatta vissza a részvényeseknek osztalék és saját részvény visszavásárlás formájában.

Versenytárs összehasonlító elemzés

Az elemzés időpontjában fennálló árfolyamok és adatok alapján:

Stock Price Sh outs NI P/E BV P/BV Revenue P/Sales Ebitda EV/Ebitda
Honeywell 193,62 665,68 5230 24,64 16398,087 7,86 35950 3,59 8380 15,38
Siemens 149,86 742,55 3570 31,17 43468,181 2,56 73550 1,51 10240 10,87
Hitachi 7970 937,58 649120 11,51 5048995 1,48 10880000 0,69 1278500 5,84
Toshiba 4437 432,68 194651 9,86 1192423,1 1,61 3336967 0,58 263496 7,29
CITIC 10,18 29090 75481 3,92 779305,79 0,38 771133 0,38 226565 1,31
MMM 101 551,9 5777 9,65 14722 3,79 34229 1,63 5904 9,44
átlag 16,22 2,778 1,35 8,14
169,81 74,10 83,66 87,05

Ha versenytársaihoz képest nézzük, akkor azt látjuk, hogy P/E alapon olcsónak mondható, hiszen a szektorátlag 16,22-es értékével szemben 9,65-ös értékkel rendelkezik. P/BV, P/S és EV/EBITDA alapon kissé felülértékelt.

Az összehasonlító értékelés alapján átlagokat használva a 3M vállalat részvényeinek fair ára: P/E alapon 169,81 USD, P/BV alapon 74,1 USD. P/S és EV/EBITDA alapon ezek az értékek 83,66 USD és 87,05 USD.

Az FCFE értékelés során kapott - biztonsági ráhagyással korrigált - 88,8 USD belépési árat alátámasztja a versenytárs összehasonlító elemzés, azt mondhatjuk, hogy ezen az áron már a versenytársaihoz képest is jelentősen olcsó lesz, ezért itt már ajánlásunk vétel.

Összegzés/Ajánlás

Az elvégzett értékelések alapján a vállalat stabil árbevétel és EBITDA termelő képességgel rendelkezik. Tőkeáttétele megfelelő, osztalékfizetése évek óta növekvő, amely fenntartható.

Mutatószámok és pénzügyi eredményei alapján stabil, megbízható vállalat, eredményeiben nem várható jelentős, minőségbeli romlás.

Az FCFE értékelés alapján 134,56 USD fair részvényár adódik. Biztonsági ráhagyást alkalmazva 88,8 USD árat kapunk, amely vásárlási célárunk. Ezt az árszintet relatív értékelés is megerősíti, hiszen 78-80 USD szinten már versenytársaihoz képest is jelentősen alulárazott lenne. Jelenleg az árfolyam 101,2 USD, ezen az áron lassú felhalmozást javaslunk.

Egy 10-15%-kal alacsonyabb árszinten (88-90 USD) viszont ajánlásunk vétel lesz, ezen a szinten – feltéve, hogy a vállalat osztalékfizetése nem változik – 6,5-6,7% osztalékhozam adódik, amely további támaszt nyújt a részvénynek.