Alphabet
Fair ár:
142,4 USD
Ajánlati ár:
94 USD
Piaci ár:
120,02 USD
Ajánlás:
felhalmozás

Vállalat bemutatása

Az Alphabet Inc. az anyavállalata annak a Google nevű cégnek, amely a világ legismertebb keresőmotorját működteti. Sokan csak egy keresőmotort látnak, azonban az Alphabet egy felhő alapú megoldásokat kínáló online hirdetési platform, mely applikációk és előfizetéses szolgáltatásokon keresztül ezer szállal kötődik mind az egyénekhez mind a cégekhez világszerte. A vállalat fő szegmensei: a Google Services, Google Cloud, Google Bets. A Google Services az összes terméket és szolgáltatást magába foglalja, amelyet Google márkanév alatt dobtak piacra (Andriod, Chrome, Google Maps, Google Play, Youtube). A Google Cloud szegmens főleg vállalati felhasználóknak nyújt számítástechnikai platformokat illetve felhőszolgáltatást. Mindezeken kívül említésre érdemes a Google Bets szegmens is, amely a jövő technológiai megoldásait fejleszti, kutatja, akár az egészségügy területén is.

Pénzügyi áttekintés

2018 2019 2020 2021 2022
Árbevétel 136819 161857 182527 257637 282836
ROE 17,3% 17,0% 18,1% 30,2% 23,4%
EBITDA (m USD) 36559 46012 54921 91155 90770
EBITDA margin% 26,7% 28,4% 30,1% 35,4% 32,1%
Osztalék (USD) 0 0 0 0 0
Osztalék hozam % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018-tól kezdve jelentős árbevétel emelkedést produkált, a korábbi 137 mrd USD érték (2018) több mint kétszeresére emelkedett 2022-re. Mindezt úgy, hogy közben a saját tőke hozama nem csökkent, sőt, 17,3%-ról 23-30%-ra emelkedett! Az EBITDA értéke közel megháromszorozódott az elmúlt 5 évben, emellett EBITDA marginját is emelni tudta. A vállalat kiemelkedő hatékonysággal, hatalmas eredményt termel.

Minden eredményt a működésbe fordít vissza: osztalékot nem fizet, saját részvényeit nagy számban vásárolja vissza.

DCF alapú értékelés

Mivel a vállalat D/E aránya stabil, viszont osztalékot nem fizet, az FCFF értékelést fogjuk használni.

D/E 0,311 0,370 0,436 0,428 0,426
Div/FCFE 0 0 0 0 0

FCFF értékelés

Rf
3,83%
β
1,05
ERM
4,40%
Re
8,45%
Rd
3,99%
WACC
7,94%
Sh. Outst.
6820
ROIC
27,72%
g1
6,36%
g2
2%

Az értékelés során kockázatmentes hozamként a 10 éves amerikai állampapír hozamát (3,83%), részvénykockázati prémiumnak az amerikai piacra vonatkozó elmúlt 80 év átlagos prémiumát (4,4%) használtuk. A kölcsöntőke költsége a vállalat AAA kötvénybesorolásából adódik. Ezekkel az adatokkal 7,94% súlyozott átlagos tőkeköltséget (WACC) kaptunk. Feltesszük, hogy a vállalat EBIT-je a következő 5 év során évi 6,36%-kal fog növekedni, majd az ötödik év után ez évi 2%-os növekedésre változik. A befektetett tőke megtérülése a vállalatnál évi 27,72%.

Az kamat és adófizetés előtti eredmény jelentős mértékben növekszik, a növekedés továbbra is fennmarad, az EBIT évi 6,36%-kal emelkedik, ennek megfelelően az FCFF értékek is hasonló módon kúsznak felfelé. A megkapott FCFF értékeket a súlyozott átlagos tőkeköltséggel diszkontálva - az FCFF alapú értékelés alapján - a vállalat értékére 971.212,4 m USD-t kaptunk, ami hitelek nélkül részvényenként 142,4 USD értéket ad 6820 m részvény darabszám mellett. A biztonsági ráhagyást is alkalmazva belépési célárunkra 93,98 USD limitár adódik.

2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E TV DCFV V
EBIT (1-t) 23142 28781 34661 66182 62926 54570 58040 61730 65656 69831
FCFF 17834,79 22180,73 26712 51004,48 48495,53 42055,2 44729,55 47574 50599,3 53817 66090,78
DCF 38962,1 38352,54 38392 37830,2 37276,7 36731,25 948772 971212,4
Pe= 142,4065

Az keltette fel a figyelmemet, hogy márciusban 90 USD alá esett a részvény, ezért gondoltam, megnézem, fundamentális szempontból indokolt-e ez az esés. Nem találtam semmi kirívót, emiatt követőlistára vettem.

Az elemzés publikálásának időpontjában a részvény ára 120,02 USD, ami már magasabb, mint az ajánlási árunk, kb 30 USD-vel, viszont a belső értéktől még így is elmarad kb 20 USD-vel (142,4 USD vs 120,02 USD). Az valóság igazolta az elemzést: 90 USD körüli árakon vásárolni kell, mert ez már elég konzervatív értékelést mutat. 140 USD felett viszont el kell adni, mert nem indokol ennél magasabb árazást a vállalat helyzete, fundamentumai miatt.

Mutatószámok alapján történő értékelés

2018 2019 2020 2021 2022
ROIC 24,25% 23,28% 22,18% 36,18% 28,65%
D/E 0,311 0,370 0,436 0,428 0,426
P/BV 4,42 5,01 5,72 8,32 4,84
Osztalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Osztalék kifizetési ráta (DIV/FCFE) 0 0 0 0 0
FCFE/shares outst 1,46 1,70 3,18 4,12 3,22
Visszajuttatási arány 0,03 0,27 0,44 0,49 0,81

24-28% éves befektetett tőke megtérüléssel rendelkező vállalat, ez nagyságrenddel magasabb, mint a súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC=7,94%), azért a vállalat értékteremtő. A befektetett tőkén 17-20%-kal több hozamot termel, mint a befektetett tőkének a költsége. A vállalat D/E mutatója stabilan alacsony. A 0,4 körüli érték minimális tőkeáttételre utal, hihetetlen pénztermelő gépezet, nincs is szüksége idegen forrás bevonására. Ár és könyv szerinti érték hányadosa stabilnak mondható, az 5 körüli érték az elmúlt évek átlaga.

Osztalékot nem fizet, holott megtehetné. Évente 3-4 USD osztalék kifizetésére nyílna lehetőség, amellyel 2,5-3% osztalékhozamot elérhetne. Helyette saját részvényt vásárol vissza, a megtermelt FCFE-nek egyre nagyobb arányát juttatja vissza a tulajdonosoknak részvényvisszavásárlás formájában.

Versenytárs összehasonlító elemzés

Az elemzés időpontjában fennálló árfolyamok és adatok alapján:

Stock Price Shouts NI P/E BV P/BV Revenue P/Sales Ebitda EV/Ebitda
Meta 294,26 2590 23200 32,85058 125713 6,062487 116609 6,535803 42241 18,0425
Amazon 130 10250 -2722 -489,53 146043 9,124025 513983 2,592498 39039 34,13253
Microsoft 343,77 7440 72738 35,16248 166542 15,35738 198270 12,89983 97843 26,14034
Apple 191,94 15790 99803 30,36715 50672 59,81079 394328 7,685816 130541 23,21671
Alibaba 92,17 2580 9774 24,32971 169189 1,40552 134567 1,767139 22532 10,55382
Google 120,02 14046 59972 28,1098 256144 6,581458 282836 5,960348 90770 18,57223
Átlag 30,67748 7,987353 6,296217 22,41718
Pe= 130,9832 145,658 126,7832 144,8674

A versenytársaihoz képest a részvény fair ára 130-145,6 USD sávban mozogna, az FCFE értékelés 142,4 USD ára is ezt igazolja. P/E, P/BV, P/S és EV/EBITDA alapon is ezen értékeket kapjuk, 140 USD körüli áron megfelelően árazott, ezen az árszinten sem nem drágább, sem nem olcsóbb, mint a versenytársai.

*Fontos megjegyezni, hogy a P/BV értékelés esetén kivettük azon Apple adatait. Ez torzította volna az 5 szereplős versenytársi átlagot, így a kalkuláció alapja P/BV esetében 4 elemre korlátozódik.

Összegzés/Ajánlás

Az elvégzett értékelések alapján a vállalat jelentősen emelkedő árbevétellel rendelkezik, a tőkemegtérülése kiváló, 23-30% feletti. EBITDA marginja is kiemelkedő, 30-35%. Osztalékot nem fizet, a tulajdonosoknak részvény visszavásárláson keresztül juttat vissza, ezzel a birtokukban levő részvénycsomag évről- évre többet ér.

Tőkeáttétele konzervatív, de mivel kiemelkedő pénztermelő képességgel rendelkezik, nem is feltétlen szükséges emelnie az idegen tőke arányát.

Mutatószámok és pénzügyi eredményei alapján stabil, megbízható vállalat, versenytársaihoz képest a jelenlegi 120 USD áron 10%-kal alulértékelt.

Az FCFF értékelés alapján 142,4 USD fair részvényár adódik. Biztonsági ráhagyást alkalmazva 93,98 USD árat kapunk, amely vásárlási célárunk. Ezt az árszintet relatív értékelés is megerősíti, ezen a szinten versenytársaihoz képest is kb 30%-kal alulárazott lenne, ez pedig elég biztonságot ad nagyobb csomag vásárlásához. A jelenlegi 120,02 USD áron már nem annyira attraktív, esetleges áresés esetén 100 USD alatt vételt ajánlunk. Ezen az árszinten ajánlásunk felhalmozás.