Best Buy
Fair ár:
103,03 USD
Ajánlati ár:
68 USD
Piaci ár:
75,24 USD
Ajánlás:
vétel

2023.06.13

Vállalat bemutatása

A Best Buy amerikai vállalat egy multinacionális kiskereskedő cég, amely különféle elektronikai termékeket forgalmaz a kisfogyasztók számára. Működési területe jelenleg az USA és Kanada, korábban Európából, Kínából és Mexikóból kivonult. 1966-ban alapították, alapítása óta különböző márkanevek alatt ugyanezt a tevékenységet folytatja. Sokszor illetik a legnagyobb szakosodott elektronikai kereskedőház névvel az amerikai kontinens északi felén. A vállalat küldetése, hogy az ügyfelek mindennapi életét gazdagítsa elektronikai megoldásokkal. Leányvállalatain, különböző elektronikus csatornáin, és bankkapcsolatain keresztül könnyen elérhető az észak-amerikai fogyasztók számára.

Pénzügyi áttekintés

2019 2020 2021 2022 2023
Árbevétel 42879 43638 47262 51761 46298
ROE 44,28% 44,29% 39,20% 81,26% 50,77%
EBITDA (m USD) 2670 2821 3230 3908 2713
EBITDA margin% 6,23% 6,46% 6,83% 7,55% 5,86%
Osztalék (USD) 2 2,2 2,8 3,52 3,68
Osztalék hozam % 3,09% 2,20% 2,75% 4,32% 4,89%

Pénzügyi évét minden év márciusában zárja, ennek megfelelően a 2023-as év adataival is számolunk.

Az elmúlt öt évet tekintve működése stabil, árbevétel termelő képessége robosztus. Árbevétele szépen emelkedő, a vállalat évente 45-50 mrd USD forgalmat bonyolít. Az EBITDA értéke is stabil, láthatjuk, hogy az éves árbevétel 6,5-7,5%-a lesz EBITDA, ez a szint alig ingadozik, így ezen értékekre a következő években is számíthatunk.

Tőkearányos megtérülése óriási, a 44-50% körüli érték kiemelkedő egy kiskereskedő vállalattól. Érett piacon tevékenykedik, magas megtérüléssel, stabil működéssel.

Osztalékfizetése, osztalékhozama évről-évre emelkedő, több, mint 12 éve osztalékot emelő. Osztalékhozama a jelenlegi árfolyammal (75,24 USD) már 5% közeli. Ez a 10 éves állampapír hozamánál jelenleg 1,5%-kal magasabb hozamot jelent.

DCF alapú értékelés

Mivel a vállalat D/E aránya fokozatosan növekszik, - ugyanakkor az osztalék/FCFE arány 80% alatti,- az FCFF értékelést fogjuk használni.

2019 2020 2021 2022 2023
D/E 2,98 3,48 3,16 4,80 4,65
Div/FCFE 0,34 0,32 0,20 0,38 1,23

FCFF értékelés

Rf
3,79%
β
1,52
ERM
4,40%
Re
10,48%
Rd
3,99%
WACC
7,53%
Sh. Outst.
221,5
ROIC
9,99%
g1
-2,7%
g2
2%

Az értékelés során kockázatmentes hozamként a 10 éves amerikai állampapír hozamát (3,79%), részvénykockázati prémiumnak az amerikai piacra vonatkozó elmúlt 80 év átlagos prémiumát (4,4%) használtuk. A kölcsöntőke költsége a vállalat AAA kötvénybesorolásából adódik. Ezekkel az adatokkal 7,53% súlyozott átlagos tőkeköltséget (WACC) kaptunk. Feltesszük, hogy a vállalat EBIT-je a következő 5 év során évi 2,7%-kal fog csökkenni, majd az ötödik év után ez évi 2%-os növekedésre változik. A befektetett tőke megtérülése a vállalatnál évi 9,99%.

Az kamat és adófizetés előtti eredmény egy ideig növekszik, de 2023-tól csökkenni kezd, ennek megfelelően az FCFF értékek is hasonló módon alakulnak. A megkapott FCFF értékeket a súlyozott átlagos tőkeköltséggel diszkontálva - az FCFF alapú értékelés alapján - a vállalat értékére 22821,5 USD-t kaptunk, ami hitelek nélkül részvényenként 103,03 USD értéket ad 221,5 m részvény darabszám mellett. A biztonsági ráhagyást is alkalmazva belépési célárunkra 68 USD limitár adódik.

2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E TV DCFV V
EBIT (1 - t) 1506,82 1593,27 1896,22 2410,12 1423,55 2164,76 2104,45 2045,8 1988,82 1933,414
FCFF 1800,17 1903,44 2265,37 2879,32 1700,68 2586,2 2514,14 2444,1 2376 2309,8 1696,5
DCF 2404,97 2174,15 1965,5 1776,84 1606,3 21315,3 31243,9 22821,5

Az értékelés időpontjában a részvény ára 75,24 USD, ami nagyon közel van ajánlási árunkhoz! A kalkuláció alapján kapott részvény belső értékétől (103,03 USD vs 75,24 USD) a jelenlegi árfolyam 27%-kal alacsonyabb, ez szinte megegyezik a biztonsági ráhagyás értékével, tehát eléggé konzervatív árazást igazol. Ez alapján a részvényt vételre ajánljuk ezen az áron.

Mutatószámok alapján történő értékelés

2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 15,20% 14,50% 14,45% 18,01% 10,00%
D/E 2,98 3,48 3,15 4,79 4,65
P/BV 5,8 8,06 5,93 7,08 5,62
Osztalék 2 2,2 2,8 3,52 3,68
Osztalék kifizetési ráta (DIV/FCFE) 0,343 0,323 0,196 0,385 1,229
FCFE/share outst 5,82 6,8 14,27 9,15 2,99
Visszajuttatási arány 1,37 1,033 0,33 0,88 4,175

10-15% éves befektetett tőke megtérüléssel rendelkező vállalat, ez jóval magasabb, mint a súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC=7,53%), azért a vállalat értékteremtő. A befektetett tőkén 3-7%-kal több hozamot termel, mint a befektetett tőkének a költsége. A vállalat D/E mutatója emelkedik, ez nem jó jel. Egyre magasabb a tőkeáttétel, még nem extrém, de 4,5 feletti értékek már kockázatosak. Ár és könyv szerinti érték hányadosa stabilan magasnak mondható, 5-7 körüli szinteken mozog. Azonos megállapítással élnénk, mint a D/E értékeknél: egyre több tőkére lenne szüksége, mert még jól hozza az eredményeket, de a kevés tőkeállomány előbb-utóbb korlátozó tényező lehet.

Osztalékát évről évre emeli, 12 éve osztalékemelő. Mindezt úgy, hogy az tőketulajdonosok pénzárama minderre fedezetet nyújt, illetve nyújtott az utolsó évig, itt az alacsonyabb FCFE miatt kaptunk magasabb (1,229) értéket. Ha a következő évben az FCFE visszaugrik, akkor az osztalék kifizetési rátával nem lesz probléma.

2018-2021-ig kevesebbet fizetett ki osztalékként, mint amennyire a vállalat képes lett volna, az utolsó évben az alacsony FCFE érték miatt (akárcsak az osztalékkifizetési rátánál) a trendtől eltérő értéket látunk. 5-8 USD-t könnyedén kifizethetett volna osztalékként 2018-2021 között évente, ehelyett inkább visszatartotta a megtermelt eredményt. 2023-ban a kifizetés egy része a visszatartott eredményből történik majd meg.

A visszajuttatási arány azt fejezi ki, az FCFE hányad részét (hányszorosát) juttatja vissza osztalék és saját részvény visszavásárlás formájában a tulajdonosoknak. Látható, hogy az elmúlt 4 évben éves átlagban ez 0,86-szoros, azaz a saját tőke pénzáramának 86%-át juttatta vissza a részvényeseknek osztalék és saját részvény visszavásárlás formájában. Az utolsó év, 2022, az alacsony FCFE miatt nem mérvadó, reméljük a 2023-as év a trendbe fog simulni.

Versenytárs összehasonlító elemzés

Az elemzés időpontjában fennálló árfolyamok és adatok alapján:

Stock Price Sh outs NI P/E BV P/BV Revenue P/Sales Ebitda EV/Ebitda
Target 126,99 460,9 2780 21,05 11232 5,21 109120 0,54 6614 8,85
Walmart 153,09 2690,0 11680 35,26 76693 5,37 611289 0,67 35473 11,61
Costco 517,28 443,8 5844 39,28 20642 11,12 226956 1,01 10070 22,80
Lowe's 209,12 596,0 6416 19,43 -14254 -8,74 97059 1,28 15171 8,22
Amazon 123,43 10250,0 -2722 -464,79 146043 8,66 513983 2,46 39039 32,41
BBY 75,24 221,50 1419 11,74 2795 5,96 34229 0,49 2713 6,14
átlag 28,76 7,59 1,19 16,78
Pe= 184,21 95,79 184,42 205,47

Ha versenytársaihoz képest nézzük, akkor azt látjuk, hogy minden mutatószám alapján olcsónak mondható, hiszen a relatív értékelés során – versenytársaihoz képest – mind magasabb célárakat kaptunk.

Az összehasonlító értékelés alapján átlagokat használva a Best Buy értékei 184-205 USD körül lennének, kivéve a könyv szerinti érték alapján vett értékelést, ahol ez 96 USD. Ez is magasabb, mint a jelenlegi ár, több, mint 27%-kal. Tehát, ha versenytársaihoz viszonyítjuk, akkor ezen az áron jelentősen alulértékelt.

*Fontos megjegyezni, hogy az értékelésből itt kivettük azon cégek adatait, amelyeknek az eredménye jelentősen negatív volt (Net Income – Amazon, Book value – Lowe’s). Ez torzította volna az 5 szereplős versenytársi átlagot, így a kalkuláció alapja ezen esetekben 4 elemre korlátozódik.

Összegzés/Ajánlás

Az elvégzett értékelések alapján a vállalat stabil árbevétellel rendelkezik, a tőkemegtérülése kiváló, 40% feletti. EBITDA marginja nem kiemelkedő, de évek óta stabil, 6-7% között mozog. Osztalékát 12 éve emeli, az utolsó évet kivéve biztosnak tekinthető, de az utolsó évi alacsony tulajdonosi pénzáramból adódik a trendtől eltérő érték.

Egyedül tőkeáttétele ad óvatosságra okot, 5 feletti értéke van, amely hosszú távon nem szerencsés.

Mutatószámok és pénzügyi eredményei alapján stabil, megbízható vállalat, eredményeiben nem várható jelentős romlás, azonban a legfrissebb eredményeit meg kell várni, hogy bizonyítsa, a 2023-es év csak egy egyszeri alkalom volt, az alacsony FCFE értékre.

Az FCFF értékelés alapján 103,03 USD fair részvényár adódik. Biztonsági ráhagyást alkalmazva 68 USD árat kapunk, amely vásárlási célárunk. Ezt az árszintet relatív értékelés is megerősíti, hiszen jelenleg versenytársaihoz képest jelentősen alulárazott. Jelenleg az árfolyam közel megegyezik a biztosági ráhagyással kapott árral, így ezen az árszinten ajánlásunk vétel.