Verzion
Fair ár:
74,2 USD
Ajánlati ár:
48,97 USD
Piaci ár:
31,67 USD
Ajánlás:
vétel

A vállalat bemutatása

A Verizon Communications egy amerikai multinacionális telekommunikációs vállalat. 1984-ben alakult, Bell Atlantic néven, azóta különböző akvizíciókkal hatalmasra nőtt. 2000-ben megveszi a brit Vodafone többségét, majd 2003-tól kezdve országos terjeszkedésének köszönhetően a második legnagyobb telekommunikációs céggé válik az AT&T után. További akvizíciói közül a legismertebb talán az AOL (American Online) bekebelezése volt, de két évre rá a Yahoo! is a részévé vált. Mára nem csak a hagyományos telekommunikációs iparágakban jelentős, az internet, az online streaming, PC eladások mellett övé az USA második legnagyobb mobil előfizetési flottája is, több mint 143m felhasználóval.

Pénzügyi áttekintés

2018 2019 2020 2021 2022
Árbevétel (m USD) 130863 131868 128292 133613 136835
ROE 36,2% 38,83% 29,84% 49,37% 27,19%
EBITDA (m USD) 39681 47060 45518 48654 47566
EBITDA margin% 30,32% 35,69% 35,48% 36,41% 34,76%
Osztalék (USD) 2,385 2,435 2,485 2,535 2,585
Osztalék hozam% 4,23% 4,03% 4,23% 4,66% 6,44%

Első ránézésre hatalmas számokat látunk, ráadásul alig változnak az értékek. Árbevétele stabil, 130-136 mrd USD-t hoz minden évben, melyből 34-35%-os EBITDA marginnal egy alig változó EBITDA értékeket kapunk. Úgy látszik, az előző években bármit is csinált a vállalat, nagyjából mindig ugyanazokat a top line eredményeket hozza, stabilan.

Tőkearányos megtérülése 30-36% között mozog, ez kiemelkedő a távközlési piacon. Mindezt úgy, hogy évek óta tartja ezt a szintet. Érett piacon tevékenykedik, magas megtérüléssel, stabil működéssel.

Osztalékfizetése, osztalékhozama kiemelkedő, mára már 8,3% körüli. Ez a 10 éves állampapír hozamánál jelenleg 3,5 %-kal magasabb hozamot jelent.

DCF alapú értékelés

Mivel a vállalat D/E aránya viszonylagosan stabil, illetve az osztalék évről évre növekvő, emiatt az FCFE értékelést fogjuk használni.

2018 2019 2020 2021 2022
D/E 3,95 3,72 3,64 3,47 3,15
DIV/FCFE 0,62 1,044 0,34 -3,5 0,72

FCFF értékelés

Rf
4,8%
β
0,38
ERM
4,40%
re
6,47%
rd
3,63%
WACC
4,09%
Sh. Outst.
4200
ROIC
7,638%
g1
4,14%
g2
2%

Az értékelés során kockázatmentes hozamként a 10 éves amerikai állampapír hozamát (4,8%), részvénykockázati prémiumnak az amerikai piacra vonatkozó elmúlt 80 év átlagos prémiumát (4,4%) használtuk. A kölcsöntőke költsége a vállalat AAA kötvénybesorolásából adódik. Ezekkel az adatokkal 4,09% súlyozott tőkeköltséget (WACC) kaptunk. Feltesszük, hogy a vállalat adózott eredménye a következő 5 év során évi 4,14%-kal növekszik, majd az ötödik év után ez évi 2%-ra csökken. A befektetett tőke megtérülése a vállalatnál évi 7,638%.

Az adózott eredmény kissé évről évre növekszik, ennek megfelelően az FCFE értékek is hasonló ütemben nőnek. A megkapott FCFE értékeket a saját tőke költségével diszkontálva - az FCFE alapú értékelés alapján - a vállalat értékére 311611m USD-t kaptunk, ami részvényenként 74,2 USD értéket ad 4200 m részvény darabszám mellett. A biztonsági ráhagyást is alkalmazva belépési célárunkra 48,97 USD limitár adódik.

2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E TV DCFV V
NI 15528 19265 17801 22065 21256 21214,81 23461,83 25946,85 28695,08 31734,39
FCFE 15839 9650 30252 -3010 15074 14997,35 16585,83 18342,56 20285,35 22433,93 25895,26
DCF 14085,72 14630,74 15196,85 15784,87 16395,63 231619,2 311661
Pe= 74,20501

Az értékelés időpontjában a részvény ára 31,67 USD, ami alacsonyabb a ajánlási árunknál (48,97 USD vs. 31,67 USD).Ez alapján a részvényt vételre ajánljuk, a jelenlegi ár a vállalat belső értékéhez képest jelentős diszkontot tartalmaz.

Mutatószámok alapján történő értékelés

2018 2019 2020 2021 2022
ROIC 6,72% 9% 7,73% 8,55% 6,49%
D/E 3,95 3,73 3,64 3,46 3,15
P/BV 4,38 4,07 3,59 2,76 1,85
P/E 15 12,98 13,67 10,21 7,94
Osztalék 2,385 2,435 2,485 2,535 2,585
Osztalék kifizetési ráta 0,622 1,044 0,34 -3,49 0,72
FCFE/share outst 3,83 2,33 7,3 -0,72 3,58
Visszajuttatási arány 0,47 0,99 0,336 -3,35 0,5623

A befektetett tőke megtérülése évi 6-9% közötti, sokkal magasabb, mint a súlyozott tőkeköltség (WACC=4,09%), azért a vállalat értékteremtő. A befektetett tőkén 3-4%-kal több hozamot termel, mint a befektetett tőkének a költsége. A vállalat D/E mutatója 3,5 és 4 közötti, ez elég sok, magas tőkeáttétellel működik. Ár és könyv szerinti érték hányadosa jelentősen csökkent az elmúlt 5 évben, 4,38-ről 1,85-re. Egyrészt a részvényár is csökkent, másrészt a saját tőke is nőtt az elmúlt öt év során, a vállalat relative egyre olcsóbbá válik. A részvény árának csökkenése és az adózott eredmény fokozatos növekedése miatt a P/E érték is csökken, egyre vonzóbbá válik értékeltségi szempontból.

Osztalékát évről évre kismértékben emeli, 2,38 USD-ről 2,585 USD-re, évi átlag 2%-os ütemben. Mindezt úgy, hogy az adózott eredmény minderre fedezetet nyújt, egyedül a 2021-es év volt kivétel. A megtermelt eredmény 35-72%-át fordítja osztalékfizetésre, a többit visszatartja a jövőbeli működés és növekedés fedezésére.

A vállalat éves átlagban 3,2-3,5 USD nagyságú osztalékot tudna fizetni, ehelyett rendre 1 USD-vel kevesebbet határoz meg. Ezzel osztaléka jól fedezett, a jövőben sem várható probléma az osztalék kifizetéséből. A jelenlegi árak mellett osztalékhozama 8,3%, ami kiemelkedő, sokkal magasabb, mint az érvényes 10 éves állampapír 4,8%-os hozama.

A visszajuttatási arány azt fejezi ki, az FCFE hányad részét (hányszorosát) juttatja vissza osztalék és saját részvény visszavásárlás formájában a tulajdonosoknak. Látható, hogy az elmúlt 5 évben kevés ez a visszajuttatási arány, ennek oka, hogy évről évre emeli a részvényszámot. Hiába fizet osztalékot, a magasabb részvényszámmal erodálja a vállalati érték egy részvényre jutó arányát.

Versenytárs összehasonlító elemzés

Az elemzés időpontjában fennálló árfolyamok és adatok alapján:

Stock Price Shouts NI P/E BV/sh P/BV Revenue P/Sales Ebitda EV/Ebitda
AT&T 14,64 7150 -8340 -12,5511 14,25 1,027368 121440 0,861957 43410 2,411334
Deutsche 20,45 4970 5550 18,31288 11,99 1,705588 116550 0,872042 35920 2,829524
Orange 10,82 2660 1600 17,98825 11,8 0,916949 43720 0,658307 12680 2,269811
Telus Corp 22,36 1450 1180 27,47627 11,34 1,971781 19520 1,660963 4860 6,671193
BCE 37,54 912,3 2300 14,89032 19,01 1,97475 24580 1,393317 8650 3,959277
VZ 31,67 4200 21256 6,257715 21,65 1,462818 136835 0,972076 47566 2,796409
átlag 13,22333 1,509876 1,089317 3,628228
Pe= 66,92264 32,68881 35,4897 41,09054

Ha versenytársaihoz képest nézzük, akkor azt látjuk, hogy P/E alapon olcsónak mondható, hiszen a szektorátlag 13,22-es értékével szemben 6,25-ös értékkel rendelkezik. P/BV és P/S alapon helyesen, EV/EBITDA alapon kissé alulértékelt.

Az összehasonlító értékelés alapján átlagokat használva a Verizon részvényeinek fair ára 32-67 USD között lenne, ennek középértéke kb. 50 USD.

Ez az ár közel van a biztonsági ráhagyással kapott ajánlási árunkhoz, emiatt elmondhatjuk, hogy 50 USD részvényár mellett a vállalatot venni kell, ezen ár alatt pedig kifejezetten vételi ajánlást fogalmazunk meg.

Összegzés/Ajánlás

Az elvégzett értékelések alapján a vállalat stabil árbevétel és EBITDA termelő képességgel rendelkezik. Tőkeáttétele magas, osztalékfizetése évek óta kis mértékben növekvő, de fenntartható.

Az FCFE értékelés alapján 74,2 USD fair részvényár adódik. Biztonsági ráhagyást alkalmazva 48,97 USD árat kapunk, amely vásárlási célárunk. Ezt az árszintet relatív értékelés is megerősíti, hiszen 50 USD szinten lenne versenytársaihoz képest megfelelően árazott. Jelenleg az árfolyam azonban ennél alacsonyabb, 31,67 USD, ezen az áron ajánlásunk vétel.