Kellogg's
Fair ár:
76,54 USD
Ajánlati ár:
50,51 USD
Piaci ár:
59,42 USD
Ajánlás:
felhalmozás

A vállalat bemutatása

A Kellogg’s élelmiszeripari vállalat gyártási – marketing- és disztribúcuiós tevékenységet végez a készételek piacán. A fő termékei a reggeliző pelyhek és egyéb termékek, mint a chipsek, kekszek. A vállalatot két Kellog testvér alapította 1898-ban, mára az USA legnagyobb reggeliétel készítője. Az elmúlt 100 évben számtalan más vállalatot vásárolt fel, ezzel pedig a második legnagyobb ételgyártó lett az USA-ban a Pepsico mögött. Mára a vállalat 21 országban gyárt termékeket, amivel 180 ország piacát szolgálja ki.

Pénzügyi áttekintés

2018 2019 2020 2021 2022
Árbevétel (m USD) 13547 13578 13770 14181 15315
ROE 51,36% 34,95% 40,20% 40% 24,36%
EBITDA (m USD) 2222 1885 2240 2219 2113
EBITDA margin % 16,40% 13,88% 16,27% 15,65% 13,80%
Osztalék (USD) 2,2 2,26 2,28 2,31 2,34
Osztalék hozam % 3,82% 3,27% 3,66% 3,68% 3,28%

Árbevételét tekintve minden évben közel azonos értékeket hoz, 13-15 mrd USD-t stabilan termel. Az árbevétele nem emelkedő, nem is csökkenő, érett piacon tevékenykedik, tartja piaci pozícióit. Az EBITDA értéke is stabil, 2000-2200 m USD-t termel, 15-16%-os EBITDA marginja évek óta állandó.

Tőkearányos megtérülése magas volt, 40% körüli értékkel, de az utolsó évben ez jelentősen esett, egészen 24,36%-ig, ez figyelmeztető jel.

Osztalékfizetése évről-évre emelkedő, osztalékhozama a jelenlegi árfolyammal (59,24 USD) már 4% feletti.

DCF alapú értékelés

Mivel a vállalat D/E aránya fokozatosan csökken, az osztalék pedig nem követi le az FCFE mozgását, ezért az FCFF értékelést fogjuk használni.

2019 2020 2021 2022 2023
D/E 5,62 5,18 4,61 3,75 3,58
Div/FCFE 0,52 -3,57 0,81 0,8 1,53

FCFF értékelés

Rf
4,1%
β
0,43
ERM
4,40%
Re
5,95%
Rd
4,9%
WACC
5,17%
Sh. Outst.
342
ROIC
7,82%
g1
0,43%
g2
2%

Az értékelés során kockázatmentes hozamként a 10 éves amerikai állampapír hozamát (4,1%), részvénykockázati prémiumnak az amerikai piacra vonatkozó elmúlt 80 év átlagos prémiumát (4,4%) használtuk. A kölcsöntőke költsége a vállalat AAA kötvénybesorolásából adódik. Ezekkel az adatokkal 5,17% súlyozott átlagos tőkeköltséget (WACC) kaptunk. Feltesszük, hogy a vállalat EBIT-je a következő 5 év során évi 0,43%-kal fog nőni, majd az ötödik év után ez évi 2%-os növekedésre változik. A befektetett tőke megtérülése a vállalatnál évi 7,82%.

Az kamat és adófizetés előtti eredmény 2023 után kis mértékben évről-évre növekszik, ez meglátszik az éves FCFF értékeken is. A megkapott FCFF értékeket a súlyozott átlagos tőkeköltséggel diszkontálva - az FCFF alapú értékelés alapján - a vállalat értékére 26176,72 USD-t kaptunk, ami hitelek nélkül részvényenként 76,54 USD értéket ad 342 m részvény darabszám mellett. A biztonsági ráhagyást is alkalmazva belépési célárunkra 50,51 USD limitár adódik.

2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E TV DCFV V
EBIT (1-t) 1358,2 1115,4 1402 1394,8 1301,7 1658 1665 1672,2 1679,4 1686,6
FCFF 1284 1054,5 1325,5 1318,7 1230,6 1567,5 1574,1 1580,9 1587,7 1594,5 1280,5
DCF 1490,33 1423,04 1358,77 1297,42 1238,83 31319,44 38127,86 26176,72
Pe= 76,54

Az értékelés időpontjában a részvény ára 59,24 USD, ami magasabb, mint ajánlási árunk. A kalkuláció alapján kapott részvény belső értékétől (76,54 USD vs 59,24 USD) a jelenlegi árfolyam alacsonyabb, további 10-15% esés esetén életbe lép vásárlási ajánlásunk, 50 USD környékén. Hosszabb távra ezen az árszinten felhalmozást javaslunk.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a vállalat magas, jelenleg 4% feletti osztalékot fizet, amely a jövőben emelkedni fog, hiszen a vállalat több éve folyamatos osztalékemelő.

Mutatószámok alapján történő értékelés

2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 8,45% 6,6% 8,44% 8,19% 7,5%
D/E 5,62 5,18 4,61 3,75 3,58
P/BV 7,71 8,63 6,9 5,81 6,18
Osztalék 2,2 2,26 2,28 2,31 2,34
Osztalék kifizetési ráta (DIV/FCFE) 0,52 -3,57 0,811 0,8 1,53
FCFE/részvényszám 4,23 -0,63 2,81 2,88 1,529
Visszajuttatási arány 0,5976 -5,16 0,6833 0,8635 1,802

Éves befektetett tőke megtérülése 8-8,5%, ez jóval magasabb, mint a súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC=5,17%), azért a vállalat értékteremtő. A befektetett tőkén 3-3,5%-kal több hozamot termel, mint a befektetett tőkének a költsége. A vállalat D/E mutatója évről-évre csökken, ami jó jel. Egyre kisebb a tőkeáttétel, lassan már 3,5 alá kerül. Ár és könyv szerinti érték hányadosa stabilan magasnak mondható, 6-8 körüli szinteken mozog, saját tőke növelése lenne indokolt.

Osztalékát évről évre emeli, több éve osztalékemelő. Mindezt úgy, hogy az tőketulajdonosok pénzárama a 2019-es évet kivéve egyre kevésbé nyújt fedezetet, vagy a maximálisan kifizethető osztalék mértékét, vagy annál többet fizet ki, ami nem jó jel osztalékemelés szempontjából.

A visszajuttatási arány azt fejezi ki, az FCFE hányad részét (hányszorosát) juttatja vissza osztalék és saját részvény visszavásárlás formájában a tulajdonosoknak. Az FCFE lassan nem nyújt fedezetet osztalék további emelésére, de sajnos saját részvény visszavásárlására sem elegendő a megtermelt eredmény, ezért – ha eredménye nem javul – előbb-utóbb osztalék csökkentésére lesz szüksége.

Versenytárs összehasonlító elemzés

Az elemzés időpontjában fennálló árfolyamok és adatok alapján:

Stock Price Shouts NI P/E BV P/BV Revenue P/Sales Ebitda EV/Ebitda
Hershey 209,03 204,69 1645 26,00994 3698,042 11,57 10860 3,939811 2558 16,72649
General Mills 66,15 590,6 2594 15,06098 10616,36 3,68 20090 1,944659 3913 9,984204
Hormel Foods 37,12 546,36 1000 20,28088 7711,362 2,63 12200 1,662367 1513 13,40442
J.M. Smucker 141,58 102,4 -91 -159,316 7037,763 2,06 8460 1,713687 1579 9,181629
Conagra 29,1 477,7 683 20,35296 8742,811 1,59 12280 1,132009 2243 6,197535
K 59,24 342 960 21,10425 3949,333 5,13 15315 1,322891 2113 9,588301
átlag 20,42619 4,306 2,078507 11,09885
Pe= 57,33668 49,72465 93,07699 68,57274

Ha versenytársaihoz képest nézzük, akkor érdekes kép tárul elénk: P/E alapon nagyjából jól, de P/BV alapon túlárazott, ennek oka a viszonylag magas P/BV arány (5,13). Tudjuk, hogy a D/E arány magas, jelenleg 3,58, a hitelekhez képest kevés tőkével rendelkezik, ehhez a tőkeszerkezethez képest viszont magas az ár.

Az összehasonlító értékelés alapján átlagokat használva a Kellogg’s értékei 55-68 USD körül lennének, a jelenlegi árhoz (59,42 USD) hasonlítva helyesen árazott. Versenytársaihoz képest nem rendelkezik alulértékelt részvényekkel.

*Fontos megjegyezni, hogy az értékelésből itt kivettük azon cégek adatait, amelyeknek az eredménye jelentősen negatív volt (Net Income – J.M. Smucker). Ez torzította volna az 5 szereplős versenytársi átlagot, így a kalkuláció alapja ezen esetekben 4 elemre korlátozódik.

Összegzés/Ajánlás

Az elvégzett értékelések alapján a vállalat érett szakaszban van, árbevétele, EBITDA értékei és tőkemegtérülése stabil, kiegyensúlyozott. Osztalékát folyamatosan emeli, több mint tíz éve osztalékfizető, jelenlegi osztalékhozama 4% feletti.

Tőkeáttétele a korábbi 5 feletti szintekről folyamatosan csökken, jelenleg 3,58, ez még mindig magas, saját tőkéjének emelésére volna szükség, ez viszont veszélyeztetné az osztalék kifizetéseket, így a jövőben az lesz a kérdés, hogy inkább saját tőkét emel az osztalék kárára, vagy marad az évi osztalék emelés módszerénél.

Mutatószámok és pénzügyi eredményei alapján stabil, megbízható vállalat, eredményeiben nem várható jelentős romlás, azonban az osztalék fedezettsége kezd problémás lenni, mindezt úgy, hogy saját tőkét is növelnie kellene.

Az FCFF értékelés alapján 76,54 USD fair részvényár adódik. Biztonsági ráhagyást alkalmazva 50,51 USD árat kapunk, amely vásárlási célárunk. Ezen az árszinten a relatív értékelés is vételt jelez, emiatt 50 USD környékén vételi ajánlást adunk.