UHS
Fair ár:
181,25 USD
Ajánlati ár:
119,62 USD
Piaci ár:
138,38 USD
Ajánlás:
felhalmozás

Vállalat bemutatása

A Universal Health kórházi és egészségmegelőzési szolgáltatásokat nyújt szerte az Egyesült Államokban. Az 1979-ben alapított vállalat két éven belül 4-5 kórház irányítását vette át. Azóta több tucat intézménnyel van együttműködési szerződése, saját rendszerét használja a kórházmenedzsment területén. Jelenleg a legnagyobb és legelismertebb egészségügyi szervezet az USA-ban, kiemelten az akut kórházi kezelések, a viselkedészavarok kezelésére és ambuláns ellátásokra koncentrál. Több mint 60.000 alkalmazottjával a legtőkeerősebb vállalat, ez lehetőséget nyújt számára a további terjeszkedéshez.

Pénzügyi áttekintés

2018 2019 2020 2021 2022
Árbevétel 10772 11378 11559 12642 13399
ROE 15,6% 15,35% 16,7% 19,37% 11,25%
EBITDA (m USD) 1680 1804 1867 1911 1643
EBITDA margin% 15,6% 15,86% 16,15% 15,12% 12,26%
Osztalék (USD) 0,4 0,6 0,2 0,8 0,8
Osztalék hozam % 0,344% 0,416% 0,145% 0,606% 0,568%

Az elmúlt öt évet tekintve működése és árbevétel termelő képessége stabil. Árbevétele szépen emelkedő, a vállalat évente 11-13 mrd USD forgalmat bonyolít. Az EBITDA értéke is emelkedik, az éves árbevétel 15-16%-a lesz EBITDA, ez a szint alig ingadozik, így ezen értékekre a következő években is számíthatunk.

Tőkearányos megtérülése hasonlóan magas, a 15-19% körüli, bár az utolsó évben egy kis visszaesés látszik. Speciális piacon tevékenykedik, ahol a legnagyobb szereplő, stabil működéssel.

Osztalékfizetése növekvő, de osztalékhozama rendkívül alacsony, 0,4-0,6% évente, ennél sokkal többet is ki tudna fizetni eredményéből. Ez a 10 éves állampapír hozamánál jelentősen alacsonyabb (4,4% vs 0,6%), eredményét inkább a saját részvény visszavásárlásokra fordítja.

DCF alapú értékelés

Mivel a vállalat D/E aránya folyamatosan növekszik, és az osztalék/FCFE arány 80% alatti,- az FCFF értékelést fogjuk használni.

2019 2020 2021 2022 2023
D/E 1,075 1,105 1,119 1,132 1,337
Div/FCFE -0,01 0,0009 0,0002 0,0014 0,001

FCFF értékelés

Rf
4,4%
β
1,27
ERM
4,40%
Re
9,98%
Rd
4,7%
WACC
7,17%
Sh. Outst.
63,38m
ROIC
7,96%
g1
3,17%
g2
2%

Az értékelés során kockázatmentes hozamként a 10 éves amerikai állampapír hozamát (4,4%), részvénykockázati prémiumnak az amerikai piacra vonatkozó elmúlt 80 év átlagos prémiumát (4,4%) használtuk. A kölcsöntőke költsége a vállalat AAA kötvénybesorolásából adódik. Ezekkel az adatokkal 7,17% súlyozott átlagos tőkeköltséget (WACC) kaptunk. Feltesszük, hogy a vállalat EBIT-je a következő 5 év során évi 3,17%-kal fog nőni, majd az ötödik év után ez évi 2%-os növekedésre változik. A befektetett tőke megtérülése a vállalatnál évi 7,96%.

A kamat és adófizetés előtti eredmény évi 3,17%-kal növekszik, az FCFF értékek is hasonló módon alakulnak. A megkapott FCFF értékeket a súlyozott átlagos tőkeköltséggel diszkontálva - az FCFF alapú értékelés alapján - a vállalat értékére 18232,9 m USD-t kaptunk, ami hitelek nélkül részvényenként 181,25 USD értéket ad 63,38 m részvény darabszám mellett. A biztonsági ráhagyást is alkalmazva belépési célárunkra 119,62 USD limitár adódik.

2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E TV DCFV V
EBIT(1-t) 895,2 925,56 1031,77 1031,78 758,66 1262,85 1302,96 1344,33 1387,02 1431,06
FCFF 538,13 556,37 620,227 620,22 456,04 759,13 783,23 808,108 833,76 860,24 1092,95
DCF 708,33 681,91 656,48 632 608,43 14945,75 18232,9 11488,12
Pe= 181,2578

Az értékelés időpontjában a részvény ára 138,38 USD, ami kb 15%-kal magasabb, mint ajánlási árunk. A kalkuláció alapján kapott részvény belső értékétől (181,25 USD vs 138,38 USD) a jelenlegi árfolyam 24%-kal alacsonyabb, de még nem érte el a biztonsági ráhagyással számolt célárat. Jelenleg a részvényt felhalmozásra javasoljuk.

Mutatószámok alapján történő értékelés

2018 2019 2020 2021 2022
ROIC 8,37% 8,35% 8,95% 8,48% 5,9%
D/E 1,075 1,105 1,119 1,132 1,337
P/BV 2,027 2,333 1,872 1,82 1,664
Osztalék 0,4 0,6 0,2 0,8 0,8
Osztalék kifizetési ráta -0,96 0,083 0,017 0,12 0,075
FCFE/shares outst -0,415 7,19 11,78 6,62 10,64
Visszajuttatási arány -6,92 1,21 0,42 0,595 2,72

8-9% éves befektetett tőke megtérüléssel rendelkező vállalat, ez nem sokkal magasabb, mint a súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC=7,17%), azért a vállalat bár értékteremtő, de nem jelentős értéket növelő. A vállalat D/E mutatója stabil, 2022-ben van egy kis emelkedés. Ár és könyv szerinti érték hányadosa alacsony, 1,6-2 körüli szinteken mozog, tőkével megfelelően ellátott, likviditási kockázat nem áll fenn.

Osztalékát stabilan tartja, de rendkívül alacsony szinten, így osztalékhozama alig értelmezhető.

Sokkal kevesebbet fizetett ki osztalékként, mint amennyire a vállalat képes lenne évente 7-10 USD osztalékot minden gond nélkül kifizethetne, ehelyett 1 USD alatt tartja az éves osztalékát. Részvényinek száma öt év alatt 96m db-ról 63,4m db-ra csökkent, ez 34%-os csökkenés, a megtermelt eredményét részvényeinek visszavásárlására fordítja.

Versenytárs összehasonlító elemzés

Az elemzés időpontjában fennálló árfolyamok és adatok alapján:

Stock Price Shouts NI P/E BV/sh P/BV Revenue P/Sales Ebitda EV/Ebitda
Encompas 66,06 100,24 334,2 19,81405 14,72 4,487772 4570 1,448983 952,5 6,952078
Tenet 67,73 101,55 499 13,78353 13,23 5,119426 20110 0,342018 3690 1,863952
Acadia 72,98 92,22 270,54 24,87697 32,05 2,277067 2780 2,420941 596,5 11,28284
EnSign 108,53 56,45 240,5 25,47409 24,9 4,358635 3390 1,807233 368,6 16,62105
Select Me 23,6 128,21 196,2 15,42179 9,8 2,408163 6490 0,466218 681,2 4,441803
UNH 126,61 70,07 675 13,14306 83,74 1,511942 13399 0,662106 1643 5,399612
átlag 19,87409 3,730212 1,297079 8,232345
Pe= 191,4515 312,368 248,0313 193,0319

Ha versenytársaihoz képest nézzük, akkor azt látjuk, hogy minden mutatószám alapján olcsónak mondható, hiszen a relatív értékelés során mind magasabb célárakat kaptunk.

Az összehasonlító értékelés alapján átlagokat használva az Universal Health értékei 191-248 USD körül lennének, kivéve a könyv szerinti érték alapján vett értékelést, ahol ez 312 USD. Ezek az értékek mind magasabbak, mint a jelenlegi ár, így az összehasonlító értékelés alapján is alulértékelt.

Összegzés/Ajánlás

Az elvégzett értékelések alapján a vállalat növekvő árbevétellel rendelkezik, a tőkemegtérülése és EBITDA marginja stabil, 15% körüli. Osztaléka alig észrevehető, sokkal többet is ki tudna fizetni a tulajdonosoknak, helyette inkább saját részvény vásárlások formájában jutalmazza részvényeseit.

Tőkeáttétele rendkívül alacsony, tőkeerős társaság. Pénzügyi kockázata nincs.

Az FCFF értékelés alapján 181,25 USD fair részvényár adódik. Biztonsági ráhagyást alkalmazva 119,62 USD árat kapunk, amely vásárlási célárunk. Ezt az árszint jóval a relatív értékelés alatt van, már jelenleg is alulárazott a versenytársaihoz képest. A jelenlegi áron felhalmozást, 120 USD körüli áron vételt javaslunk.